Informace od zdravotní sestry

MENU

  

ZÁKOŽKA

  

PŘÍZNAKY

  

LÉKY NA SVRAB

  

SVRAB U ZVÍŘAT

  

Skabicid

 


Aktualizováno:

Jak se zbavit svrabu

Skabicid obsahuje látku zvanou lindan, což je chloroorganický insekticid a používá se k léčbě svrabu. V současnosti se lindan vyrábí v Indii, Číně a v Rumunsku. Z důvodu závažných nežádoucích účinků na lidské zdraví je používání Lindanu zakázáno v 17 zemích a 20 zemí jeho používání omezilo.

Lindan

Lindan je účinná látka prostředku na léčbu svrabu s názvem Skabicid. Lindan, také známý jako gama-hexachlorcyklohexan ( γ-HCH ), gammaxen, Gammallin a benzenhexachlorid ( BHC ), je organochlorová chemická látka a izomer hexachlorcyklohexanu, který se používá jako zemědělský insekticid i jako farmaceutická léčba vší a svrabu.

Lindan je neurotoxin a u lidí ovlivňuje nervový systém, játra a ledviny a může být karcinogenní.

Světová zdravotnická organizace klasifikuje lindan jako „středně nebezpečný“ a jeho mezinárodní obchod je omezen a regulován Rotterdamskou úmluvou o předchozím souhlasu. V roce 2009 byla výroba a zemědělské využití lindanu zakázána Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech. Zvláštní výjimka z tohoto zákazu umožňuje, aby byl i nadále používán jako farmaceutická léčba druhé volby pro vši a svrab.

Lindan se dnes vyrábí jen v několika málo zemích. Dříve se vyráběl i v Československu v závodě Spolana Neratovice. Dodnes se v areálu Spolany nachází několik objektů zamořených touto látkou které nelze kvůli jejich jedovatosti zbourat nebo asanovat.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Použití na svrab a vši

Tam, kde často selhávají při léčbě svrabu a vší dostupné bezpečnější přípravky, by rozumnou alternativou bylo použití lindanu jako léčby druhé volby. Což znamená, že přípravky s obsahem lindanu by měly být předepisovány pouze v případě, že jiná léčba „první volby“ selhala nebo ji nelze použít.

Účinky na lidské zdraví

Vystavení velkému množství lindanu může poškodit nervový systém a způsobit řadu příznaků od bolesti hlavy a závratí až po záchvaty, křeče a vzácněji i smrt. Nebylo prokázáno, že by lindan ovlivňoval imunitní systém u lidí a není považován za genotoxický. Prenatální expozice β-HCH, izomeru lindanu a vedlejšího produktu produkce, byla spojena se změněnými hladinami hormonů štítné žlázy a mohla by ovlivnit vývoj mozku.

Lidé mohou být vystaveni lindanu jeho vdechováním, vstřebáváním kůží, polykáním a očním kontaktem. Při hladinách nad 50 mg/m3 je lindan bezprostředně životu a zdraví nebezpečný.

Například ve Spojených státech je lindan klasifikován jako extrémně nebezpečná látka a podléhá přísným požadavkům na podávání zpráv ze strany zařízení, která ho vyrábějí, skladují, nebo jej používají ve významných množstvích. Všechny léky s obsahem lindananu byly staženy z amerického trhu v únoru 2023.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Riziko rakoviny

Především na základě důkazů ze studií na zvířatech většina hodnocení lindanu dospěla k závěru, že může způsobit rakovinu. V roce 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala lindan jako známý lidský karcinogen a v roce 2001 EPA dospěla k závěru, že existují „sugestivní důkazy o karcinogenitě, které však nejsou dostatečné pro posouzení lidského karcinogenního potenciálu“.

Nežádoucí účinky

Byly hlášeny různé nežádoucí reakce na lindanová léčiva, od podráždění kůže po záchvaty a ve vzácných případech i smrt. Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou pocity pálení, svědění, suchost a vyrážka. Zatímco vážné účinky jsou vzácné a nejčastěji vznikly v důsledku nesprávného použití, ale i při správném použití se objevily nežádoucí účinky.

Lindan by se neměl používat u předčasně narozených dětí a jedinců se známými nekontrolovanými záchvatovými poruchami a měl by být používán s opatrností u kojenců, dětí, starších osob a jedinců s jinými kožními onemocněními (např. dermatitida, psoriáza) a lidí, kteří váží méně než 50 kg, protože mohou být vystaveni riziku vážné neurotoxicity.přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.


Zajímavé články

Svrab

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS